Nord Stream w zawieszeniu

Konsorcjum Nord Stream zamierza zawiesić projekt budowy kolejnych nitek Gazociągu Północnego na dnie Morza Bałtyckiego. Powodem mają być niskie ceny energii, a szczególnie gazu. Gazprom oczekuje na bardziej stabilne ceny tego surowca w dłuższej perspektywie. Doradcy Nord Stream zwracają uwagę, że spadek cen gazu spowodowany jest w dużej mierze przez wzrost wydobycia gazu łupkowego w USA. Według pierwotnych planów, w zależności od zapotrzebowania, do 2016 r. miały powstać jedna lub dwie dodatkowe nitki gazociągu, niezależnie od już istniejących, z których pierwsza została uruchomiona w listopadzie 2011 r., a druga jesienią ub.r. Każda z nich ma przepustowość 27,5 mld m³ surowca rocznie. Liczący 1224 km morski odcinek gazociągu zaczyna się w tłoczni Portowaja koło Wyborga, a kończy się w okolicach Greifswaldu we wschodnich Niemczech.

(pete)