Marynarska wizja

– Pojawienie się „Polityki Morskiej RP do 2020 r.”należy odebrać jako bardzo pozytywny znak. Mam nadzieję, że wreszcie ktoś zdał sobie sprawę, że taki dokument trzeba stworzyć. Oczywiście, jest to, jak na razie projekt i ogólny zarys – uważa Michał Wiśniewski, przewodniczący Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych w Gdyni (APMAR).

W jego opinii dokument ten oznacza, że coś nareszcie dzieje się w sprawach gospodarki morskiej i ktoś zaproponował strategiczne myślenie odnośnie branży, nie ograniczone tylko do rozwiązywania lokalnych i czasowych problemów. Jest to dokument długofalowy, który będzie potrzebny do opracowania działań operacyjnych. Chociaż, ze względu na bieżące potrzeby i wagę problemu, prace nad ustawą o pracy na morzu wydają się jednak priorytetowe (więcej czytaj w dodatku do „Namiarów na Morze i Handel” nr 02/2014 – „Marynarski Rynek Pracy”).