Zablokowany kontrakt

Pod znakiem zapytania stanęła realizacja zamówienia, które włoskie armator MSC złożył w stoczni STX France. Kontrakt, o wartości 2,4 mld euro, dotyczy budowy dwóch statkach wycieczkowych z opcją na produkcję dwóch kolejnych. Zamówienie zostało jednak zablokowano w oczekiwaniu na podpisanie umowy między zarządem stoczni a związkami zawodowymi. Przyczyną konfliktu stała się propozycja władz STX o wydłużeniu dnia roboczego o 20 minut, bez dodatkowego wynagrodzenia. Decyzja została podyktowana koniecznością dotrzymania terminu realizacji zamówienia. Jednak związkowcy central CGT i FO odrzucili propozycję, zaś CFDT zgodził się negocjować. Warto zaznaczyć, że stocznia nie otrzymała żadnego zlecenia od grudnia 2012 r.