Kiedy ruszy remont 226?

Remont linii kolejowej nr 226, wraz z budową nowego mostu na Martwej Wiśle, poprawiający dostęp do Portu Północnego w Gdańsku będzie realizowany w latach 2014-2015 – zapowiedziały władze spółki PKP PLK. Odwlekanie inwestycji grozi paraliżem tej części portu gdańskiego.

Decyzja środowiskowa uzyskana została w czerwcu 2013 r. Postępowanie przetargowe na urządzenia sterowania ruchem i infrastrukturę torową odbywa się w trybie przetargu ograniczonego. Umowa ma zaś zostać podpisana w I kwartale br. Dla przetargu na modernizację torów przygotowana została tzw. krótka lista wykonawców. Rozstrzygnięcie powinno być więc znane na początku 2014 r.

Projekt ma już ponad 3 lata opóźnienia. Według pierwotnych ustaleń przetargi miały być rozstrzygnięte w 2010 r., a prace budowlane powinny były ruszyć w 2011 r.

Inwestycja zakłada m.in., modernizację linii kolejowej, budowę nowego mostu nad Martwą Wisłą i rozbiórkę starego, remonty istniejących mostów i wiaduktów, wyposażenie linii w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem i wybudowanie lokalnego centrum sterowania Gdańsk Port Północny.

Celem projektu jest dostosowanie linii 226 do prędkości maksymalnej 100 km/h. Trasa jest ważna ważna, bowiem biegnąca z Portu Północnego linia kolejowa nr 226 włącza się w Pruszczu Gdańskim w ciąg VI Europejskiego Korytarza Transportowego, którego polską część kolejową stanowią, modernizowane obecnie, linie kolejowe E65 i CE65E. Według PKP PLK przyjęte parametry modernizowanej trasy, zapewnią możliwość obsłużenia 240 pociągów na dobę, co daje np. ponad 10 tys. kontenerów.

(PiF)