Kolejne zamówienia PŻM

Polska Żegluga Morska zamawia kolejne nowe statki. Będzie to 8 masowców, o nośności 38 tys. t, które powstaną w Chinach. Do eksploatacji mają wejść na początku 2016 r. w stoczni koncernu Yangfan.

Jak podkreślają przedstawiciele PŻM zapytania ofertowe, oprócz Chin, zostały także rozesłane do stoczni w Polsce, jak i w Japonii, gdzie zbudowano ostatnio nowe jednostki armatora. Warto przypomnieć, że jesienią 2013 r. PŻM zakończyła, trwający 8 lat, program wymiany floty. W stoczniach w Chinach i w Japonii zamówiono łącznie 38 nowych masowców, które kosztowały ok. 1 mld USD.

Ponadto PŻM zamierza zbudować 2 promy o napędzie gazowym. W związku z tym armator rozesłał zapytanie ofertowe do stoczni. Statki mają mieć po 3 km linii ładunkowej i kabiny dla 300-400 pasażerów, a wejść do eksploatacji w latach 2016-2017. Jednostki miałyby pływać w barwach Unity Line.

(PiF)