PGNiG i Chevron podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na 4 koncesjach łupkowych, po 2 należących do każdej z firm. Porozumienie przewiduje utworzenie wspólnej spółki operatorskiej, w której partnerzy mieliby po połowie udziałów. Plan zakłada też spore zaangażowanie finansowe obu stron w przyszłą współpracę. Chevron jest jedną z największych firm poszukiwawczo-wydobywczych na świecie.