Scrubbery dla Transfennica

Fiński armator Transfennica zdecydował o zainstalowaniu scrubberów na 5 statkach swojej floty. Jest to związane z wejście w życie od 1 stycznia 2015 r. dyrektywy siarkowej. Pierwszy, produkcji firmy Alfa Laval został zainstalowany w 2012 r., na statku con-ro Plynca. Jako, że testy wypadły pomyślnie, podobne urządzenia trafią na pozostałe statki z tej serii: Timca, Kraftca, Genca, Trica oraz Pulpca. Co ciekawe jednostki te powstały w Stoczni Szczecińskiej Nowej.

(pete)