Konstrukcje stalowe na giełdzie

Konstrukcje stalowe na giełdzie

Ponad 50 mln zł pozyskał w debiucie giełdowym Vistal Gdynia SA, spółka z Grupy Vistal specjalizująca się w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. 8 stycznia br. firma po raz pierwszy pojawiła się na warszawskim parkiecie.

Ponad 50 mln zł pozyskał w debiucie giełdowym Vistal Gdynia SA, spółka z Grupy Vistal specjalizująca się w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. 8 stycznia br. firma po raz pierwszy pojawiła się na warszawskim parkiecie. Środki z emisji akcji chce przeznaczyć na finansowanie rozwoju, głównie działalności na terenie portu gdyńskiego, oraz powiększenie kapitału obrotowego. Vistal ma bowiem dostęp do 6,5 ha terenów portowych i 900 m nabrzeży Indyjskiego i Węgierskiego na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co umożliwia wysyłkę elementów stalowych drogą morską.

Dlatego też na początku ub.r. firma rozpoczęła budowę swojej głównej hali na nabrzeżu Indyjskim, która ma stać się podstawowym zakładem produkcyjnym. W połowie stycznia br. hala została oddana do użytku.

Ma ona ogromne rozmiary – 212 m długości, 62 m szerokości i 34 m wysokości (łącznie 11 tys. m² powierzchni) – i została wyposażona w 7 dźwigów, zdolnych obsługiwać elementy o ciężarze 100 t każdy oraz w linię malarską o długości 170 m, zapewniającą również zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji. Nabrzeże zostanie także dodatkowo wzmocnione, aby umożliwić składowanie jak najcięższych konstrukcji oraz ich załadunek na barki. Dzięki tej inwestycji możliwości produkcyjne Vistalu wzrosną z obecnych 20 tys. t do 30 tys. t stali rocznie. Koszt budowy zakładu to ok. 102 mln zł.

Jak wyjaśniał Ryszard Matyka, prezes Vistalu Gdynia, inwestycja jest bardzo istotna, gdyż mając takiej wielkości zadaszoną przestrzeń produkcyjną spółka będzie mogła pracować przy wielkogabarytowych konstrukcjach przez cały rok. A to umożliwia realizację strategicznych planów związanych z dalszą ekspansją na rynku offshore, który jest bardzo perspektywiczny i obiecujący pod względem biznesowym, jak podkreśla prezes Matyka.

Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu. Obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach produkcji konstrukcji stalowych. Głównymi akcjonariuszami spółki są Ryszard Matyka (75%) oraz Bożena Matyka, członek rady nadzorczej (25%). Grupa zatrudnia ok. 380 osób.

Vistal już od kilku lat jest na nim obecny, a jak twierdzi Robert Ruszkowski, wiceprezes spółki, mimo niezbyt długiego jeszcze stażu w tym segmencie firma stała się już znaczącym graczem na tym rynku. Gdyńska firma współpracuje głównie z kontrahentami norweskimi, m.in. z koncernem Kvaerner Stord AS, uzyskując od Norwegów, jak informuje R. Ruszkowski, bardzo wysokie oceny. Przełożyło się to również na wzrost zleceń, realizowanych np. dla podwykonawców Kvaernera. Z hal produkcyjnych Vistalu wyszły m.in. most transportowo-technologiczny, który łączy dwie platformy (w pełni wyposażone we wszystkie instalacje techniczne), elementy konstrukcyjne czy też części nadbudówek dla platform wiertniczych wykorzystywanych na Morzu Północnym. Obecnie produkowane są elementy następnej platformy wydobywczej i modernizacja kolejnej.

Firma jest zainteresowana także produkcją na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej. Nowa hala na nabrzeżu Indyjskim umożliwi budowę wielkogabarytowych konstrukcji na potrzeby tej branży, w tym fundamentów, wież wiatrowych, jak również stacji transformatorowych czy platform mieszkalnych. Vistal ma też na koncie udział w budowie jednostki do montażu wież wiatrowych, typu heavy lift jack-up vessel.

– Opracowaliśmy koncepcję wielkogabarytowej konstrukcji pływającej dok-wieża (Vistal Floating Turbine). Jest to fundament pływający, umożliwiający instalacje wież siłowni wiatrowych czy wież niosących np. urządzenia telekomunikacyjne lub meteorologiczne na obszarach morskich o dużych głębokościach, od ok. 100 m. Obecnie poszukujemy kontrahentów do komercjalizacji opatentowanego projektu – wyjaśnia prezes Matyka.

O rosnącym udziale produkcji dla branży offshore świadczy także portfel zamówień firmy. Wśród już realizowanych kontraktów, na kwotę 276 mln zł, udział produkcji offshore wynosi 27%, ale w przypadku zamówień o wartości 58,3 mln zł, które są na etapie finalnych negocjacji, kontrakty z tego segmentu stanowią ok. 88%.

Vistal oprócz offshore realizuje także inne projekty związane z szeroko pojętą produkcją okrętową. W Gdyni wykonano m.in. wielozadaniowy statek do prac podwodnych Simek 127 – Stril TBN, dla odbiorcy norweskiego, prototypową barkę NCC1 do utylizacji śniegu dla Oslo oraz zmodernizowano dok pływający dla norweskiej stoczni. Ponadto, pod koniec ub.r. firma zbudowała wyposażony w instalacje i urządzenia kadłub statku PSV. Podobnie jak w przypadku konstrukcji offshore, dzięki nowej hali także jednostki pływające mogą być produkowane i wyposażane w całości pod dachem.

Dlatego też niezwykle istotny jest dostęp do nabrzeży, gdyż produkowane przez Vistal elementy trafiają do odbiorców głównie drogą morską. Na części nabrzeża Indyjskiego, eksploatowanej po przejęciu firmy Olvit, wyprodukowano m.in. rampy kolejowe oraz samochodowe dla portu w Trelleborgu, sekcje okrętowe dla stoczni norweskich oraz scalano elementy Mostu Północnego, które barkami trafiły na plac budowy w Warszawie (10 tys. t konstrukcji stalowych, w ciągu 2 lat). Z kolei po przejęciu spółki Euro-Cynk Vistal wszedł w użytkowanie części nabrzeża Węgierskiego, o długości 450 m, które również jest przystosowane dla dużych projektów offshore lub energetyki wiatrowej. Ponadto, na bazie Euro-Cynku, powstały spółki zajmujące się prefabrykacją i montażem rurociągów, budową konstrukcji stalowych, m.in. okrętowych, a przede wszystkim remontami jednostek pływających, zarówno statków, jak i doków.

Tereny te zapewniają firmie ogromne możliwości eksportowe, z których stara się jak najlepiej korzystać. Jest to niezwykle istotne, bowiem grupa systematycznie zwiększa udział eksportu w sprzedaży, przede wszystkim do krajów skandynawskich. W 2011 r. eksport stanowił 9% przychodów, zaś po III kwartałach ub.r. było to już ponad 50%.

Vistal nie zamierza jednak rezygnować z podstawowej działalności, którą pozostają lądowe konstrukcje stalowe. W dalszym ciągu jest bowiem jednym z liderów produkcji i montażu stalowych mostów w Polsce. Łącznie Vistal uczestniczył w budowie ponad 120 mostów, w tym 5 dużych na Wiśle, m.in. w Gdańsku i Płocku, a także wspomnianego już Mostu Północnego w Warszawie. Obecnie firma zaangażowana jest w 2 budowy dużych mostów na Wiśle: w Połańcu, gdzie jest członkiem konsorcjum realizującego inwestycję, oraz w Warszawie, gdzie buduje stalową konstrukcję mostu Grota-Roweckiego. Ponadto spółka pracowała także przy budowie mostów w Niemczech, Szwecji (Danviksbron w Sztokholmie) i Norwegii (Senja), a także wyprodukowała śluzę dla elektrowni wodnej Hissmofors w Szwecji oraz elementy suwnic STS dla firmy Konecranes.

(PiF)