Petrochemiczna inwestycja w Gdańsku

W przyszłym roku może ruszyć budowa instalacji do produkcji tiosiarczanu amonu na terenie gdańskiej rafinerii Grupy Lotos. Miałoby to być wspólne przedsięwzięcie Lotosu i Grupa Azoty Puławy (GAZ). Projekt ma już wstępną akceptację koncernu chemicznego. Produkcja miałaby ruszyć w 2016 r.

Inwestycja zakłada wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych Lotosu, czyli siarkowodoru i amoniaku, do produkcji tiosiarczanu amonu, płynnego nawozu, który może być traktowany jako samodzielny produkt lub dodatek do nawozów np. do RSM. Byłaby to pierwsza tego typu instalacja w Europie Środkowo-Wschodniej.

Według założeń miałaby ona powstać na terenie Lotosu, zaś zbiorniki do przechowywania produktu, znajdą się na terenie Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych, należących do GAZ. Zdolność produkcyjna ma wynieść w początkowym etapie ok. 20 tys. t, a docelowo nawet 100 tys. t rocznie. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 120 mln zł.

(PiF)