PRS weryfikuje terminal paliwowy

Polski Rejestr Statków prowadzi audyt techniczny dokumentacji niezbędnej do budowy terminalu paliwowego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń”. Obiekt powstać ma w gdańskim Porcie Północnym. Zlecenie dla towarzystwa klasyfikacyjnego obejmuje nadzór ekspercki, czyli pełnienie funkcji tzw. trzeciej strony w formie audytu dokumentacji budowy, przygotowanej przez biuro projektowe, a niezbędnej do wybudowania wszystkich 20 zbiorników, które mają tam docelowo powstać, wraz z całą infrastrukturą drogową, kolejową oraz konieczną do obsługi ropy naftowej i paliw. Na tej podstawie PERN otrzymał ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę.

PRS liczy również na rozszerzenie współpracy z PERN w momencie rozpoczęcia budowa, co ma nastąpić wiosną br. W I etapie powstać ma 6 zbiorników, w tym 4 na ropę naftową. PRS ma doświadczenie w nadzorze nad inwestycjami paliwowymi. Wcześniej współpracował m.in. przy budowie wszystkich 5 tłoczni na rurociągu jamalskim.

– Zlecenie dotyczy usługi nadzoru eksperckiego tzw. trzeciej strony w formie audytu dokumentacji budowy terminalu naftowego w Gdańsku, obejmującej również uzyskanie pozwolenia na jego budowę i bezpieczną eksploatację. W ostatnim czasie PERN otrzymał ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę, a także nastąpiło przekazanie terenu budowy generalnemu wykonawcy.

Pozwolenie to zamyka pierwszą bardzo ważna fazę przedsięwzięcia umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlano – montażowych.