Seatrans zarządzany z Gdyni

W Gdyni rozpoczęła działalność firma Seatrans Ship Management Poland Ltd. Norweski armator mający do tej pory oddział załogowy w Gdyni, postanowił przekształcić go w spółkę zarządzającą. Na razie zakres obowiązków obejmuje kwestie techniczne wraz z IT, załogowe oraz księgowe statków. W przyszłości może również objąć zarządzanie całą flotą. – Przez wiele lat wysyłaliśmy polskich marynarzy na statki Seatrans, dzięki czemu obecnie stanowią oni najlepszą alternatywę do pracy dla armatora w biurze. A jeżeli oferujemy jeszcze międzynarodowe stawki, to najlepiej jest dla takiej osoby pracować w Polsce – wyjaśnia Piotr Masny, szef polskiego Seatrans Ship Management.

To drugi norweski armator, po Green Reefers, który otworzył firmę zarządzającą w Polsce. Flota Seatrans liczy 30 statków, z czego 19 jest własnością tego armatora.

Obecnie w Polsce działa ok. 10 firm ship managerskich, ale jak twierdzą żeglugowcy, ich liczba będzie wzrastać. Mogą one stać się podstawą dla rozbudowy całego systemu zarządzania flotą światową z Polski.