Portowy system komunikacji

Port Community System (PCS) jest rozwiązaniem funkcjonującym w wielu krajach na całym świecie, pozwalającym na usprawnienie komunikacji między służbami kontrolnymi i wszystkimi podmiotami biorącymi udział w obrocie portowo-morskim.

– Jest to rozwiązanie funkcjonalne i dające ciekawe możliwości, a także przyczyniające się do poprawy konkurencyjności portów, które je wprowadziły. PCS daje bowiem możliwość przyspieszenia obrotu towarowego i skrócenia czasu pobytu towaru w porcie – podkreśla Adam Żołnowski, członek zarządu Rady Interesantów Portu Gdańsk.

Nie wiadomo jednak kto miałby sfinansować wdrożenie PCS w portach polskich. Nie chcą w tym partycypować ani zarządy portów, ani resort infrastruktury. Namawiano też do współpracy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, gdyż wydawało się, że jest to jego obszar działania, ale ostatecznie nie włączyło się ono w prace nad PCS. To jest obecnie największy problem.

– Wydaje się więc, że trzeba znaleźć inny sposób wprowadzenia systemu, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć jaki model jest najlepszy. Na świecie mamy kilka marek. Są to przedsięwzięcia komercyjne i wydaje się, że na tej zasadzie PCS powinno powstać także u nas – zaznacza Krzysztof Szymborski, przewodniczący zarządu Rady Interesantów Portu Gdynia (więcej czytaj w „Namiarach na Morze i Handel” nr 05/2014).