Zmiany w zarządzie OT Logistics

Piotr Chajderowski nie jest już prezesem zarządu OT Logistics SA. Decyzja została podjęta ze względów osobistych. Obecnie P. Chajderowski przebywa na urlopie. Rozmowy na temat zmian w zarządzie firmy odbyły się na posiedzeniu jej Rady Nadzorczej w Warszawie.

Ponadto, RN powołała na stanowiska prezesa Piotra Pawłowskiego, dotychczasowego członka zarządu OT Logistics oraz prezesa Deutsche Binnenreederei AG, z sziedzibą w Berlinie, spółki wchodzącej w skład Grupy OT Logistics.

Ostatnio OT Logistics sfinalizowało zakup 75% udziałów C. Hartwig Gdynia SA. Według nieoficjalnych informacji wartość pakietu 75% udziałów, nabytych od Hass Holding Ltd. i Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o., wynosiła ok. 16 mln zł. Obecnie zaś trwają rozmowy między Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA a OT Logistics związane z chęcią zakupu przez szczecińską spółkę 100% udziałów Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia SA.