Kontenerowa szafa

Kontenerowa szafa

Nowoczesny system zarządzania kontenerami w terminalu jest w stanie zwiększyć jego przepustowość o 20%, a możliwości składowania nawet o 300% – uważają specjaliści z Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI).

Oferowanym przez nich rozwiązaniem jest Robotic Container Management & Storage System (RCMS), którego celem jest wyeliminowanie wąskich gardeł w transporcie i obsłudze kontenerów. Do swojego rozwiązania Izraelczycy przekonywali już przedstawicieli trójmiejskich terminali kontenerowych.IAI wychodzi z założenia, że globalne obroty kontenerowe, które w 2015 r. mają osiągnąć poziom 200 mln TEU, będą stale rosły, co w rezultacie doprowadzi do sytuacji, w której terminale kontenerowe napotkają bariery w postaci braku odpowiednich terenów pod dalszy rozwój, wyczerpania się potencjału przeładunkowego i przepustowości terminali. W rezultacie niezbędne będę kolejne, niezwykle kosztowne inwestycje w rozbudowę infrastruktury terminalowej, umożliwiającej zarówno obsługę wzrastającej liczby ładunków, jak też ich składowanie i przemieszczanie na placach. IAI uważa, że zaproponowane rozwiązanie zwiększy przepustowość i wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych oraz operacyjnych poprzez zminimalizowanie niezbędnej obsługi kontenerów.

Pod względem technologicznym system RCMS jest rozwiązaniem integrującymposiadane i bardzo dobrze sprawdzone rozwiązania. Oparty jest na budowie modułowej, dzięki czemu, w miarę potrzeb może być rozbudowywany, tworzącej proste i wielopoziomowe budowle, umożliwiające składowanie kontenerów do wysokości 15 pięter. Pojemniki umieszczane są na automatycznych wózkach, które zapewniają poruszanie się kontenerów po całym piętrze obiektu, co z kolei umożliwia ich transport w odpowiednie miejsce składowania. Zapewnia to optymalne wykorzystanie całej powierzchni magazynowej dostępnej wewnątrz takiego „magazynu”. Natomiast między poszczególnymi poziomami obiektu kontenery transportowane są automatycznymi windami. Warto zaznaczyć, że wozy do transportu kontenerów bazują na ciągnikach do holowania samolotów, sprawdzonych w codziennej praktyce na wielu lotniskach świata.

Cały system sterowany jest z centrum zarządzania i kontroli, które wyposażone jest w odpowiednie oprogramowanie, przez co zapewnia stały nadzór nad przeprowadzanymi operacjami.

Usytuowanie obiektu w sąsiedztwie nabrzeża ogranicza do minimum wykorzystanie suwnic placowych, zapewniając łatwy dostęp suwnic nabrzeżowych do kontenerów. Tym samym wyeliminowana jest większość operacji związanych z obsługą pojemnika w terminalu. Jednocześnie układanie kontenerów „w górę” umożliwia zwolnienie do 50% obecnej powierzchni wykorzystywanej na ich składowanie. W pełni automatyczne sterowanie eliminuje również możliwości wystąpienia błędu ludzkiego, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa w porcie.

W rezultacie, w opinii konstruktorów, system umożliwia lepsze wykorzystanie obecnego i przyszłego obszaru terminali kontenerowych, poprzez wyeliminowanie rozbudowy jego terenu, czy to na lądzie, czy też na morzu. Ponadto, optymalizacja procesów obsługi zapewnia wzrost wydajności i daje portom elastyczność w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Szczególnie w przypadku terminali o ograniczonych możliwościach terenowych.

Twórca RCMS, firma IAI, działa od 1953 r. Jest jednym ze światowych liderów w zakresie obrony cywilnej i technologii lotniczych, z roczną sprzedażą na poziomie ponad 3 mld USD. Jest jednym z największych przedsiębiorstw w Izraelu, w pełni kontrolowanym przez państwo. IAI składa się z 17 autonomicznych, ale ściśle ze sobą współpracujących działów, zajmujących się projektowaniem i produkcją w zakresie rozwiązań lotniczych, lądowych i morskich. Za stworzenie RCMS odpowiada IAI Lahav Robotic Center.

(PiF)