Składane pojemniki

Składane pojemniki

Firma Holland Containers Innovations BV (HCI) zaprojektowała i zbudowała nowatorskie kontenery o nazwie 4Fold. Ich największą zaletą jest to, że gdy są puste mogą być składane, dzięki czemu zajmują jedynie 25% powierzchni standardowego pojemnika. Tym samym mogą znacznie poprawić efektywność w transporcie kontenerowym oraz obniżyć jego koszty.

4Fold jest standardowym kontenerem morskim o pojemności 40’ w wersji do załadunku. Natomiast gdy jest pusty, może zostać złożony do ¼ swojej wielkości, zaś 4 pojemniki mogą być ze sobą połączone w ten sposób, że ich jeden pakiet ma dokładnie takie same wymiary jak standardowy kontener. W rezultacie ich wiązka może być obsługiwana w taki sam sposób, jako normalny pojemnik.

Kontener w całości wykonany jest ze stali, a w jego budowie zastosowano wiele standardowych rozwiązań, co sprawia, że przy naprawie można skorzystać z elementów klasycznego pojemnika. Składanie i rozkładanie odbywa się zaś za pomocą standardowych urządzeń do transportu, np. reachstackerów, i 2 pracowników obsługi. Wykwalifikowany personel jest w stanie zrobić to w ciągu 4 min. Wszystkie elementy niezbędne do zmiany wyglądu i parametrów pojemnika umieszczone są na zewnątrz i połączone z obudową, tak aby nie zgubiły się.

Pierwsze prace na nowym rozwiązaniem rozpoczęto w 2009 r. Firma HCI, wspólnie z armatorami i politechniką z Delft, opracowała prototyp składanego kontenera. W wyniku prób wszelkie fragmenty wymagające poprawy zostały przerobione, dzięki czemu znacznie poprawiono jego funkcjonalność i zmniejszono wagę. W rezultacie w czerwcu 2011 r. wyprodukowano pierwsze egzemplarze, które otrzymały certyfikat CSC (International Convention for Safe Containers). Zaś w marcu ub.r. składany pojemnik uzyskał certyfikat ISO, co potwierdza, jak podkreśla Simon Bosschieter, dyrektor zarządzający HCI, że spełnia on te same wymogi co standardowy. Testy były jednak niezwykle trudne, a kontener musiał np. wytrzymać ciężar o masie 360 t, czyli taki sam jak 2 samoloty Boeing 747.

Obecnie HCI, we współpracy z firmą Caru zajmującą się wynajmem kontenerów, realizuje projekt pilotażowy, mający na celu przetestowanie przydatności pojemnika 4Fold w transporcie morskim. Pod koniec ub.r. pierwsze z nich trafiły do Europy. Przywiózł je z Hongkongu kontenerowiec Prince Rupert, pływający w barwach Cosco, a wyładowane zostały w terminalu Euromax w Rotterdamie. Obecnie sprawdzane są w ramach serwisów między Holandią i Hiszpanią.

Testom towarzyszą także opracowania, które wykażą oszczędności i poprawę efektywności, jakie ma przynieść dla armatorów i operatorów logistycznych użytkowanie nowego rozwiązania. HCI szacuje, że globalna nierównowaga importu i eksportu, szczególnie w przypadku wymiany handlowej między Dalekim Wschodem a Europą, oznacza, że przewoźnicy oceaniczni muszą ponosić znacznie koszty transportu pustych kontenerów, szczególnie z Europy do Azji. Tym bardziej że nowe kontenery są najczęściej produkowane w Chinach i muszą być stamtąd przewożone w inne miejsca na świecie. Zdaniem analityków koszt ich transportu może wynosić nawet 25 mld euro rocznie. Szacuje się, że średnio 20% kontenerów przewożonych drogą morską i 40% obsługiwanych transportem lądowym jest pustych.

Obliczenia wykonane przez HCI wykazały, że ograniczenie operacji związanych z obsługą kontenerów (formowanie, rozformowywanie, operacje terminalowe, transport pustych) dają możliwość wzrostu marży linii żeglugowych o 600%, co odpowiada oszczędności nawet do 25% w zakresie kosztów operacyjnych i zmniejszeniu o 2,7% całkowitej emisji CO2 powodowanej przez transport kontenerowy na morzu.

Koszty spowodowane transportem pustych pojemników mogą ulec znacznemu obniżeniu właśnie dzięki użytkowaniu kontenerów 4Fold, a jednocześnie w całym łańcuchu logistycznym mogą pojawić się znaczne oszczędności. Największe uzyskać można w przypadku transportu składanych pojemników z lądowego depot do terminalu morskiego. Z tego względu na użytkowaniu 4Fold szczególnie skorzystają armatorzy i firmy logistyczne działający w branżach, gdzie przemieszczanie pustych kontenerów jest ważnym elementem całego łańcucha dostaw.

Ponadto, korzystanie z 4Fold zmniejsza wysokie koszty transportu pustych pojemników na morzu. Zwłaszcza że w przypadku połączeń oceanicznych koszt ich obsługi szacowany jest na 11% całkowitej ceny przewozu kontenera, a w przypadku żeglugi krótkiego zasięgu na ponad 13%. Mają na tym skorzystać także terminale kontenerowe, które będą mogły wykorzystać w bardziej efektywny sposób powierzchnie wykorzystywane do składowania pustych pojemników.

(PiF)