Kontener odprawiony przed czasem

Zainteresowanie spedytorów odprawą kontenerów jeszcze przed ich przybyciem do portu jest zdecydowanie mniejsze niż spodziewała się Służba Celna. Oferta ta ma na celu szybsze wprowadzenie ładunku do dalszej obsługi. W związku z tym Izba Celna w Gdyni planuje organizację spotkań z władzami portów trójmiejskich, armatorami i spedytorami, aby zachęcić ich do korzystania z tego rozwiązania.

Uruchomiona na początku br. usługa dotycząca tzw. „odprawy przed przybyciem” daje możliwość zgłoszeniu ładunku do odprawy jeszcze przed jego pojawieniem się w porcie, a co za tym idzie przygotowanie odprawy celnej towaru w oparciu o dane przedstawione przez spedytorów. Do tej pory bowiem działania Służby Celnej rozpoczynały się dopiero wraz z pojawieniem się ładunku w porcie. Propozycja „odprawy przed przybyciem” związana jest z ustaleniami IV ustawy deregulacyjnej, która wprowadza wymóg odprawy ładunku w porcie w ciągu 24 godz.

– Odpowiedzią służby celnej jest oferta odprawy kontenera przed jego przybyciem, czyli nie w czasie 24 godz. po przedstawieniu towaru do kontroli, ale 24 godz. przed jego pojawieniem się w porcie – podkreśla Wiesław Struk, dyrektor Izby Celnej w Gdyni.