Może być tylko lepiej

Co przyniesie nowy 2014 r. w żegludze? Coraz więcej specjalistów z branży żeglugowej przychyla się do stwierdzenia, że będzie to rok lepszy od minionego. Prognozy opierają na przesłankach dotyczących ożywiającej się powoli, po 5 latach kryzysu, światowej gospodarce i spadku nadpodaży tonażu. Chociaż, jeszcze w połowie 2013 r. trudno było znaleźć analityka, który pokusiłby się o jednoznaczną opinię na ten temat.

Uczestnicy ankiety biura badawczego Petrofin Research, przedstawiciele najważniejszych banków świata, finansujących inwestycje żeglugowe uważają, że w 2014 r. będziemy mieli do czynienia z wyższymi, niż w poprzednim roku, stawkami przewozowymi w transporcie ładunków masowych. Na rynku tankowców, żaden z ankietowanych nie spodziewa się pogorszenia sytuacji, choć tylko 1/3 uważa, że br. będzie lepszy od poprzedniego.

W przypadku kontenerowców 10% ankietowanych banków twierdzi, że sytuacja w przewozach kontenerów w 2014 r. będzie gorsza niż w ub. r., zaś pozostali są podzieleni po połowie na tych, którzy liczą na poprawę oraz tych, którzy uważają, że sytuacja nie ulegnie zmianie (więcej czytaj w „Namiarach na Morze i Handel” nr 06/2014).