Gdańska współpraca

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG) zawarł, 6 marca trójstronną umowę partnerstwa z Miastem Gdańsk oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (GARG). Porozumienie dotyczy realizacji wspólnego projektu „Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla inwestycji zlokalizowanych na terenie prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku”.

Umowa jest efektem opublikowanego 11 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską zaproszenia do składania wniosków o współfinansowanie projektów w ramach sieci transportowej TEN-T. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II połowie br. ZMPG planuje przygotować dokumentację dla przebudowy sieci kolejowej i drogowej na terenie Basenu Górniczego oraz nabrzeża Przemysłowego, natomiast władze Gdańska i GARG zlecą przygotowanie dokumentacji m.in. przebudowy ulic Ku Ujściu i Przetocznej oraz związanej z poprawą dostępu do rejonów inwestycyjnych na terenie portu.

(PiF)