Intermodalne wyniki

W 2013 r. kolejowi przewoźnicy intermodalni obsłużyli ponad 1,123 mln TEU – wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. Oznacza to ponad 7% wzrost w stosunku do poprzedniego roku, lecz wciąż udział tego typu przewozów w rynku kolejowym w Polsce nie przekracza 4% jeśli chodzi o masę towarów. Ponadto, obsługując transport intermodalny przewoźnicy wykonali pracę 3067 mln tkm, czyli o 0,7% większą niż rok wcześniej. Zaważyły słabe wyniki II kwartału ub.r., kiedy to praca przewozowa spadła o prawie 6%, w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród przewoźników liderem (według masy) wciąż jest PKP Cargo z udziałem 56,3%, choć jest on aż o ponad 8% mniejszy niż rok wcześniej. Dalsze pozycje zajmują: DB Schenker Rail Polska 17,9% (w 2012 r. 7,2%) i Lotos Kolej 15,1% (w 2012 r. 20,4%). W przypadku pracy przewozowej na czele jest również PKP Cargo, przed Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska.

(PiF)