Korki w Hamburgu

Port w Hamburgu na problem z pustymi kontenerami. Ocenia się, że kontenery są właściwie wykorzystane, jeżeli poziom pustych kontenerów dochodzi do 80%, zaś w niektórych terminalach, wskaźnik ten wynosi 100%. Wszystko to sprawiło, że średni czas obrotu kontenerów w porcie hamburskim podwoił się, a prawie 1/4 pojemników jest niedostępna, ponieważ są one składowane niezgodnie z planem.

Jako powód podano m.in. większą niż przewidywano liczbę sztormów oraz wejście do eksploatacji kontenerowców o pojemności 18 tys. TEU, co przyczynia się do zakłóceń w pracy terminali, szczególnie w momencie rozładunków.

(pete)