Rotterdam wciąż liderem

Prawie 440,5 mln t przeładowano w ub.r. w porcie w Rotterdamie. Co prawda było to o 0,2% mniej niż rok wcześniej, ale nie zmieniło faktu, że holenderski port wciąż jest największy w Europie, z udziałem w rynku 37,5%. Dalsze miejsca zajmują: Antwerpia 16% i Hamburg 12%.Najwięcej w Rotterdamie było paliw płynnych 206,8 mln t (spadek o 3%), w tym wzrost o 35% obrotów LNG, drobnicy 144,5 mln t (spadek o 3%) i ładunków masowych ok. 89,2 mln t (wzrost o 14%). Jeśli chodzi o kontenery to przez terminale w Rotterdamie przeszło 11,6 mln TEU, czyli o 1,3% mniej niż rok wcześniej.

(pete)