Unieważniona umowa

Sąd Okręgowy w Szczecinie unieważnił umowy zawarte między Towarzystwem Finansowym Silesia (TFS) i spółką Kraftport. Tym samym TFS odzyskało swobodę w dysponowaniu kluczowymi częściami majątku po byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa. Aktualnie trwają ustalenia w sprawie protokolarnego przejęcia spornego majątku. Po zakończeniu niezbędnych formalności, nabrzeże wraz z obiektami i urządzeniami stoczniowymi, zostaną włączone, do realizowanego przez TFS programu zagospodarowania terenów postoczniowych. Obie firmy podpisały umowę w lipcu 2011 r. Prokuratura uznała jednak, że została ona zawarta niezgodnie z przepisami i zawiera niekorzystne dla TFS zapisy. Przez to poniosło ono szkodę w wysokości 35 mln zł. W efekcie Wojciechowi B., byłemu prezesowi TFS przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa.

(PiF)