P3 - Tak, ale z monitoringiem

Amerykańska Federal Maritime Commission (FMC) wyraziła zgodę na działalność aliansu największych armatorów kontenerowych na świecie P3 na rynku Stanów Zjednoczonych. Jednak wprowadziła wiele elementów kontrolnych, które mają uniemożliwić wykorzystywanie przez P3 dominującej pozycji na rynku (średnio ok. 40% udziałów). Powołane zostanie więc centrum operacyjne aliansu i FMC, które będzie monitorowało działalność armatorów, ich obroty, oferowane ceny i ich relacje do stawek innych uczestników rynku kontenerowego. Zdaniem władz FMC mechanizm taki powinien ograniczyć ryzyko manipulacji rynku. Władze USA wymagają również od armatorów P3 powiadamiania z wyprzedzeniem m.in. o odwołaniu rejsów i wszelkiego rodzaju modyfikacji usług, a w razie wątpliwości mogą wprowadzić dodatkowy monitoring jakości usług.

Mimo to, zdaniem European Shippers’ Council, reprezentującej interesy firm z branży transportowej, działalność tak potężnych aliansów żeglugowych może w konsekwencji spowodować bardzo szkodliwą sytuację w handlu światowym.