Niemcy pod banderą portugalską

Armatorzy niemieccy zainteresowali się banderą Portugalii. Przed rokiem w rejestrze portugalskim znalazło się 30 statków niemieckich, zaś obecnie jest ich już tam 54. Jednostki firm żeglugowych naszych zachodnich sąsiadów trafiają przede wszystkim do drugiego rejestru działającego na Maderze – International Shipping Register of Madeira (MAR). Tym bardziej, że w grudniu ub.r. MAR podpisał porozumienie o partnerstwie strategicznym z rejestrem unijnym Euromar, który jest jego wyłącznym agentem. Wcześniej statki armatorów niemieckich zaczęły pojawiać się w rejestrach Luksemburga i Rumunii. Przy tworzeniu tego ostatniego uczestniczyli nawet niemieccy managerowie.