Kolejowe wąskie gardła

Wzrastające przewozy kolejowe, zarówno towarowe, jak i pasażerskie, przy braku kluczowych inwestycji infrastrukturalnych mogą zahamować rozwój portów trójmiejskich, szczególnie gdyńskiego – wynika z raportu na temat dostępności kolejowej Portu Gdynia, przygotowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, na zamówienie Rady Interesantów Portu Gdynia.

Dlatego najważniejszą inwestycją z punktu widzenia portu, jest modernizacja linii kolejowej nr 201 Gdynia – Kościerzyna (m.in. poprzez budowę drugiego toru i jej elektryfikację), która stałaby się alternatywą wobec przeciążonej linii Gdynia – Gdańsk – Tczew. Zminimalizowałoby to ryzyko zablokowania przewozów do i z Portu Gdynia, w razie znaczącego zwiększenia się ruchu pociągów, wypadku bądź awarii na innych, prowadzących do niego, szlakach kolejowych. Niestety, trasa nie znalazła się w sieci bazowej TEN-T, stąd prace na niej nie mogą być realizowane ze środków Connecting Europe Facility.

Dlatego, jak ocenia PKP PLK, ograniczone fundusze sprawiają, że możliwe są jedynie punktowe prace modernizacyjne, poprawiające przepustowość w najbardziej newralgicznych miejscach linii nr 201. Na pełną elektryfikację trasy i budowę drugiego toru na razie nie ma co liczyć (więcej czytaj w „Namiarach na Morze i Handel” nr 10/2014).