Nowy prezes Portu Północnego

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie Wojciech Łakomski ma objąć stanowisko prezesa spółki Port Północny, wchodzącej w skład grupy Sea Invest. Zastąpi dotychczasowego szefa firmy Jacka Klimczaka, który złożył rezygnację z tej funkcji. Oficjalne decyzje mają zapaść w najbliższym czasie, po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, które musi zatwierdzić wybór nowego prezesa. W. Łakomski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomiki Transportu. W latach 1978-1993 pracował w Polskich Liniach Oceanicznych – m.in. w Zakładzie Linii Śródziemnomorskich, był też kierownikiem przedstawicielstwa PLO w Jakarcie. W latach 1994-2000 kierował Bałtyckim Terminalem Kontenerowym w Gdyni. Przez kolejne 3 lata był członkiem zarządu Gdynia Container Terminal SA. W latach 2008-2009 odpowiadał zaś za logistykę w Petrolinvest SA. Od 2009 r. związany był z portem gdańskim, a w 2011 r. wszedł w skład jego zarządu jako wiceprezes ds. finansowych. Jednak decyzją rady nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, został 28 września 2012 r. odwołany ze stanowiska. Uznano bowiem, że jednoczesne piastowanie funkcji wiceprezesa ZMPG i członka rady nadzorczej gdyńskiej spółki Alfa Forwarding powoduje konflikt interesów.

Natomiast J. Klimczak rezygnując ze stanowiska prezesa spółek: Port Północny i Rudoport, wyjaśnił, że powodem decyzji było „przejmowanie kompetencji decyzyjnych prezesa zarządu Portu Północnego Sp. z o.o. przez przedstawicieli Grupy, która posiada status większościowego udziałowca spółki, przy jednoczesnym pozostawieniu po mojej stronie pełnej odpowiedzialności prawnej za działalność i zobowiązania spółki”.