Kolejna zgoda, ale P3 ruszy jesienią

Komisja Europejska potwierdziła, że nie stwierdza żadnych zakłóceń konkurencji przez sojusz P3 na rynku kontenerowych przewozów oceanicznych, a jego utworzenie nie narusza artykułu 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To druga zgoda urzędów ochrony konkurencji na przyszłe działania P3.

Dotychczas jedynie amerykańska Federal Maritime Commission (FMC) wyraziła zgodę na działalność P3 na rynku Stanów Zjednoczonych. Jednak wprowadziła wiele elementów kontrolnych, które mają uniemożliwić wykorzystywanie przez P3 dominującej pozycji na rynku (średnio ok. 40% udziałów). Armatorzy czekają jeszcze na decyzję chińskich organów ochrony konkurencji, która zapaść ma w czerwcu.

W związku z przedłużającym się procesem wydawania zgód przez urzędy antymonopolowe, armatorzy zrzeszeni w P3 ogłosili, że oferowane przez nich wspólne serwisy ruszą jesienią br., najprawdopodobniej we wrześniu, przed szczytem przewozów kontenerowych, tak by nie wprowadzać w jego trakcie ewentualnych zakłóceń, wynikłych ze zmian w sailngach.