PERN „Przyjaźń” podpisało długoterminową umowę z włoskim koncernem Eni Trading&Shipping S.p.A. Kontrakt dotyczy przeładunku, magazynowania i transportu ropy naftowej na lata 2014-2016. Surowiec jeszcze przez kilkanaście miesięcy będzie przesyłany do bazy PERN w Gdańsku Górkach Zachodnich, ale już od końca 2015 r. lub początku 2016 r. trafi do nowego Terminalu Naftowego w Gdańsku.