Bank Światowy ma udzielić pożyczki m.in. na inwestycje poprawiające żeglowność Odry Środkowej i Dolnej, do minimum III klasy, w ramach programu Odrzańskiej Drogi Wodnej. W Szczecinie odbyło się spotkanie na ten temat z udziałem przedstawicieli banku, marszałka zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz przedstawicieli Krajowej Rady Gospodarki i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Realizacja inwestycji musi się rozpocząć w 2016 r. i zakończyć się do 2022 r. Szacowany koszt projektu to ponad 1 mld zł.