Łatwiejszy dostęp do portów

Przy nabrzeżu Egipskim w porcie szczecińskim, 22 maja, oficjalnie zakończono realizację projektu przebudowy infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Inwestycje prowadzone były przede wszystkim w rejonie przeładunków drobnicowych i masowych.

Przedsięwzięcie, realizowane z unijnym dofinansowaniem, obejmowało przebudowę prawie 9 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, odprowadzania wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi. Prace trwały od kwietnia 2011 r., a ich głównym wykonawcą, na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, była firma Budimex. Całkowita wartość zadania wyniosła 63,3 mln zł, przy czym wysokość unijnego wsparcia, po ostatecznym rozliczeniu projektu, wynieść ma 42,8 mln zł.

Natomiast już w lipcu ruszyć ma kolejna inwestycja drogowa ZMPSiŚ. Będzie ona związana z budową miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i osobowych, stając się kontynuacją działań, mających na celu poprawę dostępu drogowego do obu portów.

(PiF)