Stawki w dół

PKP Polskie Linie Kolejowe obniżyły stawkę jednostkową opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej w rozkładzie jazdy 2014/2015. Obniżka obejmie tylko pociągi towarowe, a stawki zmniejszą się o 1,7%, podczas gdy dla pociągów pasażerskich wzrosną o 2,8%. PKP PLK planuje utrzymać ten poziom opłat przez 3 kolejne rozkłady jazdy, czyli do 2017 r. O prawie 20% spadną także opłaty za dostęp i korzystanie z peronów.

Planowane są także ulgi dla przewozów intermodalnych, ale ich przyznawanie będzie możliwe po wejściu w życie nowego rozporządzenia, zmieniającego zasady ich udzielania oraz otrzymania przez PKP PLK odpowiednich środków na ten cel. Nowe propozycje zarządcy infrastruktury to efekt uwag zgłoszonych przez Urząd Transportu Kolejowego do pierwszej wersji projektu stawek dostępu do sieci kolejowej.

(PiF)