Nowy zarząd BTDG

W związku z przejęciem 100% udziałów Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. (BTDG) przez OT Logistics SA nowa Rada Nadzorcza BTDG, w dniu 4 lipca br., ustaliła skład nowego zarządu spółki. Stanowisko prezesa i dyrektora naczelnego powierzono Jackowi Dubickiemu. W zarządzie znaleźli się również Zbigniew Szyfer, członek zarządu, dyrektor ds. eksploatacyjnych oraz Danuta Boniecka, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych.

Do zarządu nie została powołana Grażyna Kita, której zaproponowano stanowisko dyrektora ds. handlowych poza jego składem. Odmówiła jednak przyjęcia tej propozycji i nie będzie kontynuować pracy w BTDG. W związku z powyższym, osobą wskazaną do kontaktów w sprawach handlowych, do czasu zatrudnienia nowego dyrektora ds. handlowych, jest Dorota Roik, główny specjalista ds. handlowych BTDG.