Koniec podatku Adamowicza?

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w 7-osobowym składzie, na posiedzeniu 7 lipca br., uznali, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowle infrastruktury, zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty zwolnione są z podatku od nieruchomości. Chociaż zwolnienie to zostało wprowadzone do tej ustawy z dniem 1 stycznia 2002 r., ta preferencja istniała już wcześniej, np. w ustawie o portach i przystaniach morskich. Wszakże zwolnienie to nie dotyczy „każdego”, lecz tylko podmiotów, które powstały w sposób przewidziany przez ustawodawcę w ustawie o portach i przystaniach morskich. I zdaniem sędziów NSA, nie ma tu miejsca na żadne wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Wedle bowiem interpretacji prezydenta Gdańska i jego prawników, zwolnieniem tym nie mogą zostać objęte obiekty infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, wykorzystywane przez podmioty inne niż zarządzające portami. Dotyczy to, według prezydenta Gdańska sytuacji, w której zarządy portów rezygnują z samodzielnego wykonywania usług portowych, umożliwiając ich wykonywanie innym podmiotom: firmom inwestującym w porcie i czerpiącym z tego korzyści, jak i spółkom tworzonym przez same zarządy portów.

Tymczasem już we wcześniejszych wyrokach sędziowie orzekli, że mimo oddania budowli infrastruktury portowej przez podmiot zarządzający w posiadanie zależne – doszło do spełnienia wszystkich warunków, pozwalających na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. I nie ma znaczenia dla spełnienia przesłanek zwolnienia oddanie przez zarząd portu w dzierżawę budowli infrastruktury portowej operatorom, gdyż zapewniając dostęp do infrastruktury portowej, poprzez jej wydzierżawianie i wynajmowanie, świadczył im właśnie usługi. Przez to funkcja, polegająca na świadczeniu usług związanych z korzystaniem z infrastruktury, została spełniona.

Jeśli więc w br., podobnie jak w latach poprzednich, prezydenci miast, działając w roli lokalnych fiskusów, znów zechcą sięgnąć do portowej kasy – będzie to działanie bezprawne (więcej czytaj w „Namiarach na Morze i Handel” nr 16/2014)