Paliwa pod kontrolą

– Jeśli okaże się, że armator złamał przepisy aneksu VI konwencji MARPOL, dotyczącego zawartości siarki w paliwie, to jego statek zostanie zatrzymany w porcie, będzie musiał zmienić paliwo oraz ponieść koszty reinspekcji statku w celu jego zwolnienia – wyjaśnia Włodzimierz Basandowski, krajowy koordynator Port State Control (PSC), która będzie kontrolowała przestrzeganie zaostrzonych przepisów paliwowych, obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.

PSC nie nakłada jednak kar, a jedynie zabezpiecza środowisko, tak aby statek nieprzestrzegający wymogów konwencyjnych nie wyszedł z portu. Kary leżą w gestii administracji morskiej, czyli dyrektora Urzędu Morskiego, zaś PSC jedynie po przeprowadzonej kontroli wnioskuje o ich nałożenie.

W kontroli przestrzegania regulacji nakazujących użytkowanie na Morzu Bałtyckim i Północnym paliwa z zawartościa siarki 0,1% pomóc mają także pomiary lotnicze spalin oraz metoda kolorometryczna, którą wprowadzają Niemcy. Kolorometry ustawione w Kanale Kilońskim mierzą na podstawie zabarwienia spalin zawartość związków siarki w gazach spalinowych. Uzyskane w ten sposób informacje moga być podstawą do kontroli statku i ukarania za stosowanie niewłaściwego paliwa (więcej: „Namiary na Morze i Handel” 18/2014).