Usprawnienia kontrolne w portach

Pod koniec października br., w Warszawie, ma odbyć się spotkanie dotyczące uproszczeń procedur kontrolnych w polskich portach morskich, którego organizatorem jest Departament Ceł Ministerstwa Finansów. Do udziału w nim zaproszeni zostali m.in. szefowie wszystkich głównych inspekcji działających w portach, jak również przedstawiciele ministerstw, którym dane służby podlegają, czyli finansów, rolnictwa i zdrowia oraz resortu gospodarki. Na spotkaniu nie zabraknie również polskich przedsiębiorców z branży spożywczej, szefów związków branżowych skupiających te firmy, a także środowiska portów polskich i firm sektora TSL.

– Liczymy na trudną, ale konstruktywną rozmowę oraz maksymalne zrozumienie i wsparcie ze strony inspekcji i władz dla jak najszybszego wdrożenia uproszczeń procedur odpraw granicznych w portach polskich, zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji geopolitycznej związanej z embargiem rosyjskim – mówi Tomasz Kubicki, prezes spółki Sea-Logistics i inicjator powstania Międzyresortowej Komisji ds. Uproszczeń Odpraw Granicznych.

Przedsiębiorcy chcieliby, aby efektem spotkania były konkretne propozycje oraz terminy wdrożenia rozwiązań i systemowych zmian usprawniających obrót ładunków w polskich portach morskich.