Morskie LNG

Propozycja Komisji Europejskiej, aby wszystkie główne unijne porty morskie posiadały do 2020 r. infrastrukturę do bunkrowania LNG została odrzucona przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W rezultacie data wprowadzenia zmian mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości punktów tankowania LNG została przesunięta na 31 grudnia 2025 r. Propozycje te związane są z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. tzw. dyrektywą siarkową i wspieraniem wykorzystania LNG jako alternatywnego paliwa okrętowego.

Jak czytamy w oświadczeniu Rady Europejskiej, odpowiednia ilość takich punktów, umożliwi jednostkom żeglugi śródlądowej i pełnomorskiej, napędzanym LNG, pełną cyrkulację w obrębie europejskiej sieci transportowej TEN-T. Państwa członkowskie zostały zobligowane do ujęcia tych zadań w krajowych politykach inwestycyjnych, morskich i gospodarczych do listopada 2016 r.

Poza akwenami Europy Północnej, objętymi regulacjami SECA, na terenie których mają funkcjonować instalacje do bunkrowania LNG, istnieją jeszcze 42 inne porty morskie o strategicznym znaczeniu dla sieci TEN-T. One także powinny posiadać punkty tankowania LNG. Jak na razie na Półwyspie Iberyjskim i we Włoszech jest ich 12, a w Grecji – zaledwie 5.