Alternatywny 1%

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Szczecinie, na posiedzeniu 7 października, odroczyło wydanie orzeczenia w sprawie obniżenia stawki podatku od użytkowania wieczystego nieruchomości portowych z 3% na 0,3%. Wnosił o to Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, powołując się na ustawę o gospodarce nieruchomościami i przeznaczenie nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Spółka przedłożyła zaświadczenia i ekspertyzy prawne wskazujące na jednolite stanowisko organów publicznych w tej sprawie m.in. ministra infrastruktury i rozwoju, Radę Ministrów, Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz opinię zespołu Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Ponadto, w trakcie posiedzenia SKO pełnomocnik spółki zaproponował wprowadzenie alternatywnego rozwiązania, czyli stawki 1%, na co pozwala również ustawa o gospodarce nieruchomościami, informując, że za nieruchomości gruntowe oddane na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych stawka wynosi 1% ceny. W związku z taka propozycją pełnomocnicy prezydentów Szczecina i Świnoujścia wystąpili o odroczenie rozprawy.

Spór o wysokość stawki podatku między ZMPSiŚ a władzami Szczecina i Świnoujścia toczy się od 10 lat. Gdyby stawka została obniżona do 0,3%, w budżecie spółki zostałoby prawie 4 mln zł.

(PiF)