Przebudowa nabrzeża Rumuńskiego

W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisano 10 października br. umowę dotycząca „Przebudowy nabrzeży w Porcie Gdynia – etap I nabrzeże Rumuńskie – faza I”. Roboty budowlane realizowane będą przez spółkę Strabag. Inwestycja wartości blisko 45 mln zł netto ukończona ma być do listopada 2015 r. i znajduje się na aktualnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Inwestycja w Basenie V będzie realizowana w II fazach i obejmie przebudowę nabrzeża Rumuńskiego na długości ponad 634 m, budowę torów kolejowych w I strefie

nabrzeża wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury. W ramach I fazy zaplanowano m.in. przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej nabrzeża na długości 355,89 m, układu drogowo-kolejowego na tym odcinku oraz roboty czerpalne do głębokości 13,5 m (bez umocnienia dna).

(PiF)