Skanowanie made in USA

Powrócił pomysł skanowania wszystkich kontenerów trafiających do USA. Początkowo postulowano, aby pojemniki dostarczane do Ameryki przechodziły skanowanie w portach wysyłki, ale Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) poinformował, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby mogły one przechodzić taka procedurę w 750 portach na całym świecie. W związku z tym w Kalifornii wprowadzono Scan Containers Absolutely Now Act (tzw. Scan Act). W ramach projektu pilotażowego urządzenia do skanowania kontenerów trafią do dwóch portów, gdzie kontroli ma zostać poddanych 100% ładunków. Zdaniem Janice Hahn, kongresmenki z Kalifornii, nie do przyjęcia jest fakt, że 13 lat po wprowadzeniu odpowiednich regulacji skanowanych jest jedynie 3% pojemników trafiających do USA. Projekt ma też wykazać wydajność systemu oraz wpływ procedury na ruch towarów.