Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA ogłosił przetarg na 30-letnią dzierżawę Elewatora Ewa. Oferta przewiduje prowadzenie tam działalności przeładunkowo-składowej zboża, paszy i innych masowych produktów pochodzenia roślinnego. Wielkość rocznych obrotów ustalona została na minimalnym poziomie 350 tys. t. Pełne wykorzystanie potencjału elewatora wymaga nakładów inwestycyjnych. Z tego też powodu ZMPSiŚ proponuje przez pierwsze 3 lata obniżenie stawki czynszu do 60%. Oferty należy składać do 24 lutego 2015 r.