Właściciel stoczniowego majątku

Majątek po zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej Nowa stanie się własnością Szczecińskiego Parku Przemysłowego (SPP). Jest to spółka zarządzającą terenami postoczniowymi w imieniu ich dotychczasowego właściciela, czyli Towarzystwa Finansowego Silesia (100% udziałowiec SPP). Są to tereny, które wydzierżawiła wcześniej firma Kraftport i na których nie prowadziła żadnej działalności.

SPP zarządza blisko 50 ha gruntów stoczniowych z najważniejszą infrastrukturą: halami produkcyjnymi, pochylniami, nabrzeżem i suwnicami. Obecnie prawie wszystkie hale w stoczni są wynajęte, a na jej terenie działa ponad 40 firm (głównie z branży okrętowej), które zatrudniają ponad 2 tys. osób.

Powstałe w 2000 r. Towarzystwo Finansowe Silesia należy do Skarbu Państwa. Specjalizuje się w rewitalizacji i zagospodarowywaniu obszarów poprzemysłowych.

(PiF)