Gazowy Siarkopol?

Budowa instalacji do produkcji gazowego paliwa okrętowego DME (dimetyloeteru) to jedna z koncepcji PERN „Przyjaźń” na zagospodarowanie terenów gdańskiego Siarkopolu, którego płocki koncern jest właścicielem. Wytwarzanie DME byłoby możliwe poprzez dekarbonizację węgla, a teren Siarkopolu w Gdańsku mógłby stać się centrum jego produkcji i dystrybucji. Tym bardziej że gaz ten, z grupy eterów, może być stosowany jako dodatek do innych paliw gazowych lub stanowić alternatywę, jako samodzielne paliwo, np. dla LNG. Projekt tego przedsięwzięcia związany jest z wejściem w życie dyrektywy paliwowej i koniecznością stosowania od 1 stycznia 2015 r. paliw o zawartości siarki 0,1% na Morzu Północnym, Bałtyku i na Kanale La Manche.

Kwestią zasadniczą i warunkującą realizację inwestycji byłby jednak koszt produkcji. Jeśli bowiem bardziej opłacalne byłoby wytwarzanie DME na południu Polski, np. ze względu na dostępność węgla czy zakładów chemicznych, to PERN także chciałby uczestniczyć w tym procesie. DME byłoby bowiem sprowadzane i magazynowane w nowym terminalu, który miałby powstać na terenie Siarkopolu. Za jego pośrednictwem paliwo trafiałoby na statki pojawiające się w portach Trójmiasta.