System naczyń połączonych

– Polska gospodarka morska to system współzależnych naczyń połączonych w organizmie gospodarczym kraju. Jej liderami są przede wszystkim przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy posiadają zdolność pragmatycznego funkcjonowania w warunkach wysokiej integracji wewnętrznej i zewnętrznej, a także współpracy z administracją – uważa prof. Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), odpowiedzialna za gospodarkę morską.

W jej opinii, sukces gospodarki morskiej tkwi w strategicznym myśleniu, dobrym planowaniu i konsekwentnej realizacji zamierzonych celów. Wygrywają ci, którzy patrzą na swoje przedsiębiorstwa bądź działania w kategoriach długoterminowych, budując wartość dodaną jako zasób do dalszego rozwoju, a zarządzanie traktują jak grę zespołową. Właśnie dzięki takiemu podejściu oraz współpracy z administracją morską w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej dokonał się skok cywilizacyjny.

– Wzrost zdolności przeładunkowych w portach stymuluje rozwój rynku logistycznego w Polsce, w szczególności budowę terminali przeładunkowych, które stają się na naszych oczach silnymi węzłami transportu krajowego i międzynarodowego. Bez wątpienia porty morskie jako część łańcucha logistycznego są esencjonalnie ważne dla transportu morskiego i spedycji – dla gospodarki morskiej – zaznacza wiceminister Pyć (więcej, w „Namiarach na Morze i Handel” 24/2014).