Pierwszy certyfikat emisji

Niemiecki armator Hapag-Lloyd przygotowuje się, jako pierwszy na świecie, do uzyskania certyfikatu MRV-Ready. W procesie certyfikacyjnym pomaga mu DNV GL. Unijna propozycja zwana MRV (monitorowanie, raportowanie i weryfikacja) ma na celu nałożenie na armatorów obowiązku gromadzenia i publikowania danych dotyczących emisji CO2 ze wszystkich dużych statków, które korzystają z portów Unii Europejskiej, niezależnie od tego, gdzie są zarejestrowane. Przewiduje się, że dyskusje na temat MRV zostaną sfinalizowane do końca 2015 r., a przepisy wejdą w życie w 2018 r.

Pierwszy etap certyfikacji rozpoczęty przez DNV GL i Hapag-Lloyd obejmuje weryfikację danych przekazywanych przez armatora oraz sprawdzenie oprogramowania monitorującego raportowanie, używanego na kontenerowcach hamburskiej firmy. Jednocześnie Hapag-Lloyd zgadza się z uwagami stowarzyszeń żeglugowych, że przekazywanie danych dotyczących emisji nie może być połączone ze sprawozdawczością odnośnie ładunków i publikacją danych wrażliwych na ten temat.