Odprawy w portach przyspieszyły

Jak wynika z danych Izby Celnej w Szczecinie w ciągu pierwszych 2 tygodni obowiązywania IV ustawy deregulacyjnej i wchodzącego w jej skład pakietu „Porty24h” średni czas odpraw kontenerów dokonywanych przez Służbę Celną wynosi 20 min. Natomiast średni czas inspekcji ładunków wykonywanych przez wszystkie graniczne służby kontrolne działające w porcie sięga 1 godz. i 30 min. Według informacji szczecińskiej Izby Celnej minimalny czas odprawienia kontenera to 5 min., a maksymalny to 19 godz. i 13 min.

Przypomnijmy, że pakiet „Porty 24h” wprowadza zasadę dokonywania odprawy towarów sprowadzonych drogą morską z państw trzecich w ciągu 24 godz. od momentu przedstawienia ich do kontroli granicznej. Termin ten może ulec wydłużeniu do 48 godz. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa publicznego, ochroną życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochroną środowiska.