Atomowe straty

Francuski koncern obronny Thales, poinformował, że ze względu na przekroczenie kosztów kontraktu, stocznia DCNS poniesie dodatkowe straty za 2014 r. Może być to kwota rzędu 100 mln euro, co sprawi, że strata netto za ub.r. wyniesie ok. 300 mln euro. Udziałowcy spodziewali się wyniku finansowego na poziomie 0. Thales jest właścicielem 35% udziałów DCNS, stoczni która buduje okręty podwodne i obsługuje marynarkę wojenną. Stara się również o kontrakt na dostawę okrętów podwodnych dla Polski.

Dodatkowa strata firmy jest wynikiem przekroczenia kosztów kontraktu na budowę okrętów podwodnych o napędzie atomowym Barracuda dla Marynarki Wojennej Francji. Zakłada on przekazanie, w latach 2017-2029, sześciu jednostek, o wartości 7 mld euro. Dlatego też DCNS stara się zdywersyfikować portfel zamówień i pozyskać kontrakty także na statki cywilne. Ponadto, Thales i DCNS są głównym wykonawcą dwóch okrętów desantowych Mistral, które zbudowano dla Rosji. Jednak ze względu na zaangażowanie Moskwy w konflikt na Ukrainie ich przekazanie zostało wstrzymane przez rząd w Paryżu.