Odprawy graniczne: opóźnienie na własne życzenie

Średnio prawie 20 godz. trwa dostarczenie przez spedytorów zgłoszenia celnego niezbędnego do zakończenia odprawy ładunków w terminalach portowych – wynika z danych Służby Celnej, zebranych w pierwszych tygodniach funkcjonowania pakietu „Porty 24h”. Regulacje te zakładają odprawy towarów w ciągu 24 godz. Dane te zaskoczyły samych celników.

Otóż czasy odpraw dokonanych przez inspekcje kontrolne i Służbę Celną wynoszą w Szczecinie średnio 1 godz., zaś w Gdańsku i Gdyni niewiele ponad 12 godz., co wynika m.in. z większego przepływu ładunków. Kontrole wykonywane przez służby graniczne zazwyczaj kończą się w ciągu 8-9 godz. Odprawa zgłoszenia celnego, w momencie kiedy gotowe są już inne dokumenty, to maksymalnie do 2 godz. Ale dochodzi do sytuacji, że przedsiębiorcy zwlekają z dostarczeniem zgłoszenia celnego, nawet 1 dzień. W rezultacie cała procedura trwa dodatkowo kolejne 24 godz.

Zdaniem Służby Celnej przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w przyzwyczajeniach firm logistycznych oraz braku informacji o funkcjonowaniu nowych procedur. Przedsiębiorcy bowiem zamawiają środki transportu, wtedy gdy mają całkowitą pewność, że ładunek jest odprawiony i dopiero po zapewnieniu przewozu ładunku składają zgłoszenie celne. Być może wciąż nie wszyscy mają świadomość, że można odprawić towary w ciągu 24 godz., w związku z czym działają według starych zasad.