Samowystarczalna Rosja

Rosja zaprzestała remontów swoich okrętów wojennych w obcych stoczniach. Ostatnią jednostką, która przeszła serwis za granicą był okręt desantowy Tsezar Kunikov. Przegląd odbył się w bułgarskiej stoczni Flotsky Arsenal w Warnie, a jej koszt został wliczony na poczet spłaty długu Bułgarii wobec byłego Związku Radzieckiego. Moskwa uznała bowiem, że obecne możliwości stoczni rosyjskich w pełni pozwalają im na naprawy i modernizację rosyjskich okrętów wszystkich klas. Podkreślono, że w ub.r. udało się przywrócić pełną gotowość techniczną floty czarnomorskiej bez wychodzenia jej okrętów z portu w Sewastopolu.