Armatorska konsolidacja w ARP

Rozpoczęła się konsolidacji przedsiębiorstw żeglugowych zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), czyli Polskich Linii Oceanicznych SA (w tym POL-Levantu jako stuprocentowej spółki zależnej PLO), POL-Euro Linii Żeglugowych oraz Arandy Sp. z o.o. Pierwszym etapem jest wprowadzenie kompleksowego zarządu żeglugowego w oparciu o PLO. 1 stycznia br. weszła w życie umowa, która zakłada, że PLO będzie zarządzać POL-Euro i jej maltańską spółką zależną Sea Voyager Shipping. W rezultacie armator gdyński dysponuje obecnie flotą pięciu statków: dwóch ro-ro (Żerań i Chodzież), dwóch drobnicowców (Sider Lipari i Sider Capri) oraz kontenerowca Niledutch Luanda (dawny Port Gdynia). W kolejnych miesiącach ARP zamierza zająć się uporządkowaniem zobowiązań finansowych POL-Euro. Następnie zaś planowana jest konsolidacja własnościowa wszystkich spółek żeglugowych zarządzanych przez ARP.

Kluczową rolę w całym procesie odgrywa Aranda, która została powołana w celu dokończenia budowy kontenerowca Port Gdynia, zaś później jej podstawową działalnością był czarter jednostki spółce POL-Euro oraz obsługa kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy. Posiada ona bowiem najwyższą wartość aktywów spośród trzech spółek żeglugowych ARP, nie jest obciążona zobowiązaniami z przeszłości oraz prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące kupna kolejnych statków. W związku z tym posiada duże możliwości wsparcia procesów korporacyjnych i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (np. zakupu lub współfinansowania zakupu kolejnych statków). I realizuje je właśnie poprzez pomoc PLO w poszukiwaniach dodatkowego tonażu (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 06/2015).