Ekologiczne statki

Z danych organizacji World Ports Climate Initiative wynika, że na miano ekologicznych zasługują 3192 statki, wśród których 3 mogą wkrótce uzyskać status bezemisyjnych. W ramach indeksów środowiskowych statku (Environmental Ship Index – ESI) uwzględniany jest poziom emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i tlenków siarki przez poszczególne statki. Wynik waha się w skali od 0 pkt. (statek spełnia rozporządzenia w dziedzinie środowiska) do 100 pkt. (nie emituje SOx i NOx, monitoruje efektywność energetyczną). Dodatkowo premia przyznawana jest za obecność OPS (Onshore Power Supply), czyli własnego źródła zasilania, zdolnego do prowadzenia operacji przeładunkowych przy pełnym obciążeniu. Najmniej emisyjne są małe promy, Bergensfjord (93,9 pkt.) i Stavangerfjord (93,5 pkt.), należące do norweskiego armatora Fjordline, oraz Seven Viking (92,5 pkt.), także norweskiego armatora – Eidesvik. Dwa pierwsze napędzane są LNG. Na liście 50 statków o najniższym ESI (ostatni ma 49,6 pkt.) aż 33 jednostki zarejestrowane są w Norwegii, a ponadto: 6 w Niemczech, 4 w Korei Płd., a 3 należą do armatora United Arab Shipping Company.

(pete)